Продължете към съдържанието
Начало » ОТВОРЕНА ВРАТА

ОТВОРЕНА ВРАТА

Обяснение на предупредителните светлини на таблото

Обяснение на предупредителните светлини на таблото

    В последните 10 години всеки автомобилен производител се старае да оптимизира предупредителните сигнали на таблото, като поставя доста и разнообразни символи, позволяващи на водача да вземе бързо и адекватно решение, когато нещо не е наред. Ако можем да обобщим контролните светлини се делят на четири групи.

    ПОЗВЪНЕТЕ